ძირითადი სამშენებლო ტექნოლოგიების ინოვაციები იხილეთ 2018 წლის მე-3 ნაწილი

 1. ქარხნული წარმოება

  ქარხნული წარმოება მეტნაკლებად ახალი ინოვაციაა. სამშენებლო ინდუსტრია ქარხნულ წარმოებას უკვე ათწლეულების განმავლობაში სხვადასხვა მიზნით იყენებს. თუმცა, ახალი ტექნოლოგიები  ქარხნული წარმოებაზე წვდომის უპირატესობას ქმნიან, ცვლიან რა სამშენებლო ინდუსტრიის ინტეგრაციის გზას ქარხნულ წარმოებაში მშენებლობის პროცესში.

  მაგალითად, ManufactOn-ი უზრუნველყოფს მობილურ ტექნოლოგიას, განაპირობებს სრულყოფილი ქარხნული წარმოების პროცესის ხილვადობას ისე, რომ პროექტში ჩართულ ნებისმიერ პირს შეეძლება ნახოს წარმოების მიმდინარეობა, პროცესი, მიწოდების დრო.  BIM 360 დოკუმენტებთან ახალი ინტეგრაცია იძლევა შესაძლებლობას დამუშავდეს საბუთები სამუშაოს დიზაინისა და შენების დაწყებიდან მის დამთავრებამდე.

  ჩვენი პროგნოზით კომპანიები, რომლებიც გამოიყენებენ ამ ტექნოლოგიებს ქარხნული წარმოების გამოყენების გამარტივებისა და გაზრდის მიზნით მიიღებენ კონკურენტუნარიან უპირატესობას 2018 წელს.

 2. პროგნოზირებადი ანალიტიკა

  ხშირად, განსხვავება წარმატებული სამშენებლო კომპანიასა და ,,მებრძოლ“ სამშენებლო კომპანიას შორის რისკების მართვის უნარში მდგომარეობს.  პროგნოზირებადი ანალიტიკა რისკის მართვის გამარტივებში მდგომარეობს.

  2017 წელს, BIM 360 პროექტი IQ-მ ჩაატარა ბეტა ტესტები წამყვან კომპანიებში, რომ გაერკვია რამდენადაა შესაძლებელი რისკის მართვა პროგნოზირებადი ანალიტიკის გამოყენებით. პროექტის IQ აანალიზებს სუბკონტრაქტორების მონაცემებს, მასალების მომწოდებლებს,  დიზაინის გეგმებს და რისკის ფაქტორების ანალიზს ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით. იგი უზრუნველყოფს ხელსაწყოთა პანელს, სადაც GQ-ს შეუძლია განსაზღვროს ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ არსებული პროექტები და შეაფასოს რისკის გამომწვევი მიზეზები.  პროექტი IQ  სწავლობს როგორც ძველ მონაცემებს, ისე GC-ის ინტეგრაციას მიწოდებულ ინფორმაციასთან, უკეთესი და უფრო ზუსტი რისკის შეფასების მუდმივად უზრუნველსაყოფად.  

  ჩვენ ველით პროექტი IQ გაფართოებას ფართო მრეწველობაში  2018 წელს და ჩვენ ვპროგნოზირებთ, რომ ის მასიურად გააუმჯობესებს მომხმარებლების მიერ მათი რისკების მართვას.

  წყარო:  connect&construct